Contact

Leren kiezen is leren groeien

Feb 11, 2022

You always have a choice. Always.

Je hebt altijd een keuze.
Dat is mijn principe.
Maar soms zie je niet waar je keuze ligt
En vaak ben je het niet eens over de mogelijkheden
en denk je daarom dat er geen keuze is.

Maar die is er wel.
Altijd.
De echte vraag is: ben je bereid om de verantwoordelijkheid van je keuze te dragen?

 

Er is kiezen en kiezen

Kiezen tussen dingen die je fijn vindt.
Daar moeten we geen woorden aan vuil maken.
Je hebt een luxeprobleem, maar ook dat moet opgelost worden.

Kiezen tussen dingen die je minder fijn vindt.
Hier wordt het al interessanter want meestal zit er eentje tussen die je wel leuker vindt maar waarvan je eigenlijk al wel weet dat er ook een angel aan zit. De andere mogelijkheid is verstandiger maar daar heb je nu net geen zin in.
Je hebt last van je ego.

Kiezen tussen dingen die je gewoonweg niet fijn vindt.
‘Niet fijn vinden’ is hier ronduit een understatement. Je moet een beslissing nemen en je weet dat de uitkomst hoe dan ook iets is waarvan jij de negatieve gevolgen moet dragen. M.a.w. je moet op de blaren zitten, de volle verantwoordelijkheid nemen, roeien met de riemen die je hebt.

 

Maar tussen wat je ook moet kiezen, aanvaarden dat er altijd een keuze is, is een manier van in het leven staan.

Het betekent dat je gelooft in verandering, in aanpassing, in evolutie. In het veranderen van mening, strategie, opvatting, inzichten. Het betekent je fatalistisch kantje opzij zetten, je slachtoffergedrag uitschakelen en gaan voor groei.
Dit kunnen is alvast een belangrijke eerste stap.

Wat volgt is het zien van de keuzemogelijkheden. En dat is een lastige. Je botst tegen je eigen overtuigingen en beperkingen. Hoe weet je welke keuze je hebt als je amper gelooft dat je de keuze hebt? Wat je niet kent, kan je ook niet zien, toch?

Wanneer ik voor keuzes sta, denk ik na over de 3 belangrijkste vragen die ik me kan stellen om een keuze te kunnen maken.
Ik trek me los van het concrete probleem dat voor keuzestress zorgt, stap in een denkbeeldige helicopter en kijk vanuit de lucht naar het grotere geheel.
Het groter geheel is het doel dat ik voor ogen heb, op 3 niveaus:persoonlijk, professioneel en financieel.

Dan ga ik op zoek naar de 3 vragen die ik mezelf kan stellen die verband houden met mijn ‘probleem’ opdat ik dit groter geheel kan dienen.

De drie vragen kunnen gaan over
Waarden waaraan je keuze moet voldoen, zodat je in eer en geweten hebt kunnen handelen
Wat leert het je bij, wanneer je een keuze maakt zodat je er een persoonlijke en/of professionele groei aan kan overhouden
Wat geeft het je aan financiële mogelijkheden en draagkracht wanneer je een keuze maakt.

 

Klinkt vaag? Wel hier is een voorbeeld uit mijn leven.

Situatieschets: Jaren geleden heb ik beslist om te stoppen met acteren. Sindsdien vragen mensen nog steeds of ik opnieuw wil spelen. En ja ik krijg ook nog de vraag om een rol te vertolken. Wat doe ik, wanneer een productiehuis me opbelt met de verleidelijke vraag?

Helicopter: Mijn doel is het creëren van betekenisvolle verhalen en relaties waarbij ik in de organisatie van mijn tijd zelf aan het stuur zit en waarbij ik financieel naar waarde word geschat.

Terug naar mijn probleem:
Acteren is niet langer mijn topprioriteit, en wanneer een kans zich voordoet wil ik er ten volle van kunnen genieten. Ik stel mezelf enkel de drie vragen wanneer er al een beginsel van interesse is. In dit geval: ik heb interesse maar moet uitvlooien of de rol aanvaarden wel een goeie beslissing is. De voorwaarden waaraan zo’n keuze dan moet voldoen weerspiegel ik in de volgende drie vragen:

1. Is het een rol die het verhaal stuwt en is die rol uitgewerkt en verdiept? (Inhoudelijk - betekenis vol verhaal creëren)
2. Zal ik echt deel uit maken van de crew, of kom ik maar ‘piepen’. (Sociaal-relationeel- betekenisvolle relaties)
3. Word wat ik doe financieel naar waarde geschat?

 

En dan is er het antwoord

Mijn doel is minstens twee van de drie vragen positief te kunnen beantwoorden wanneer ik terug ga naar de concrete probleemstelling.
Is dat niet het geval, dan is het een onverbiddelijke NEE.

De vragen uit mijn voorbeeld eerlijk beantwoorden levert meestal geen Ja op. Vaak zijn rollen te weinig uitgewerkt, wanneer je gastrollen speelt ben je niet zo betrokken bij het project en leer je de crew niet echt kennen.
Omdat ik mezelf deze voorwaarden opleg zeg ik ook nee tegen dingen die wèl positief zijn: het zijn inkomsten, het is een zichtbaarheid waarbij je miljoenen mensen kan bereiken, en de kans bestaat dat je daarna nog gevraagd wordt. Door Nee te zeggen, win èn verlies ik.

Ik ben niet altijd blij met mijn Nee, maar vind het belangrijk voor mezelf en mijn reputatie dat ik durf en kan nee zeggen.

Ik kies ervoor om te geloven dat je altijd een keuze hebt.
En je dus je verantwoordelijkheid kan opnemen.
De regie van je eigen leven in handen houden.
En ja, soms maak je de verkeerde keuze. Ook dat hoort erbij.

 

Je keuzes vertellen wie je bent

Als je ook maar begaan bent met je professionalisme, je waarden, je branding of je reputatie als expert, als mens dan weet je dat de manier waarop je met het maken van keuzes omgaat, aan de buitenwereld toont wie jij bent. 

Ontdek in mijn gratis masterclass meer over hoe je als expert aan de slag kan gaan met het maken van de juiste keuzes als het neerkomt op het uitbouwen van je personal branding en reputatie. 

READ 

Join my biweekly 
'Thinking Out Loud' 

 

On Sunday morning, you'll get a thoughtful read on human personal branding, storytelling, thought leadership, and life. Subscribers get an occasional opportunity to access extra free resources, early bird access to my programs, and ebooks.